Duszpasterze


Listę księży proboszczów w historii parafii opracował p. Jerzy Malinowski. Nie ma na niej księży proboszczów sprzed 1655 roku – choć jak dzisiaj już wiemy parafia istniała. Jest to element, który warto jeszcze uzupełnić sięgając do Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie. Tego trudnego zadania podjął się P. Jerzy Malinowski, aby te dane uzupełnić. Natomiast stan tej listy po 1665 roku przedstawia się następująco:

 1. Andrzej Witkowski – 1665
 2. Maciej Zajchowski – 1665 – 1695
 3. Stanisław Lechowicz – 1695 – 1697
 4. Stanisław Konopka – 1707 – 1709
 5. Jan Głowiński – 1709 – 1736 – tragicznie zmarły pochowany pod kościołem w Wietrznie. Według opinii innych  historyków, został zamordowany widłami prawdopodobnie przez ówczesnych mieszkańców Wietrzna  pochodzenia tatarskiego.
 6. Franciszek Gudecki – 1737 – 1744
 7. Jan Wróblewski – 1744- 1760
 8. Stanisław Grodecki – 1760 – 1774
 9. Jan Kaczyński – 1774 – 1788

W minionym okresie rozbiorów ważną rolę spełniali księża z Bóbrki;

 1. Jan Ocholmowski
 2. Piotr Wójcicki
 3. Antoni Ostrowski
 4. Szymon Bogacki
 5. Wojciech Sochacki
 6. Jan Hardziewicz
 7. Arnulf Kapucyn.

Po powtórnej erekcji parafii funkcje księży Proboszczów spełniali:

 1. Józef Chwatowicz – 17.03. 1906 – 4.11.1913 r.
 2. Walerian Rąpała – 5.11.1913 – 18.10.1923 r.
 3. Józef Urbanek – 1923 – 10.01.1924 r.
 4. Andrzej Sołtysik – 7.01. 1924 – 6.04.1929 r.
 5. Stanisław Cieszanowski –25.05.1929 – 30.11.1933 r.
 6. Zdzisław Michalski – 25.10.1933 – 19.08.1935 r.
 7. Władysław Bachota – 16.08.1935 – 9.10.1936 r.
 8. Tadeusz Witkoś – 13.10.1936 – 1942 r.
 9. Jan Obara – 30.06.1942- 24.04.1945 r.
 10. Tadeusz Głowaty – 26.04.1945 – 18.06.1948 r.
 11. Piotr Grądalski – 12.07.1948 – 9.08.1961 r.
 12. Józef Wilk – 10.08.1961 – 30.07.1972 r.
 13. Kazimierz Nawrocki – 1.08.1972 – 23.06.1974 r.
 14. Gabriel Marszałek – 24.06.1974 – 30.06.1975 r.
 15. Józef Fejdasz – 3.07.1975 – 30.06.2002 r.
 16. Andrzej Szajnar 1.07.2002 – 2007 r.
 17. Jan Wosiewicz 2007 – 23.08.2014 r.
 18. Ireneusz Wójcik – 23.08.2014 r. – i nadal

Opis działalności księży w parafii zaznaczony kolorem fioletowym udostępniony jest w gazetkach aktualnych.

Poniżej zdjęcia z pogrzebu Ks. Józefa Fejdasza w miejscowości Korczyna.

Wspomnienie J. Fejdasz