Zasady użytkowania cmentarza parafialnego w Wietrznie


Właścicielem cmentarza parafialnego jest parafia pod Wezwaniem Św. Michała Archanioła w Wietrznie. Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii, bezpośrednio w jego imieniu zarządzaniem i sprawami finansowymi zajmuje się p. Jan Bogacz.

Prace porządkowe na cmentarzu, kaplicy cmentarnej i w jego obrębie oraz wszystkie inne czynności niżej opisane zostały powierzone panu grabarzowi –  Zbigniewowi Śliwińskiemu.

 1. Porządek na cmentarzu parafialnym utrzymywany jest z ofiar mieszkańców Wietrzna oraz ofiar osób spoza parafii, którzy opiekują się grobami bliskich.
 2. Ofiara na utrzymanie cmentarza od jednego numeru domu wynosi 10 złotych na rok.
 3. Kwota ofiary na utrzymanie porządku na cmentarzu może ulec zmianie za zgodą ks. Proboszcza i Rady Parafialnej.
 4. Ofiarę można składać członkom Rady Parafialnej w wyznaczonym przez księdza proboszcza terminie i miejscu, zazwyczaj w czasie niedzielnej mszy świętej, w każdą trzecią niedzielę miesiąca.
 5. Ze złożonych ofiar wykonywane są przez grabarza czynności porządkowe oraz zakupowane potrzebne materiały do ich wykonania.

Zasady utrzymania w czystości  cmentarza  i kaplicy cmentarnej w parafii Wietrzno

Obowiązki grabarza:

 1. Wykonywać czynności porządkowe, takie jak: koszenie trawy na cmentarzu oraz na zewnątrz wokół cmentarza, włącznie z oczyszczaniem z nieczystości krawężnika, jumby,  przy chodniku cmentarnym, ścieżek prowadzących do kościoła, np., z petów, kapsli itp.
 2. Opróżniać kosze na śmieci, zbierać nieczystości, które zanieczyszczają otoczenie cmentarza, a pochodzą z grobów, sztuczne porozsypywane kwiaty, stłuczone porozrzucane znicze,
 3. 2x w tygodniu w godzinach od 10 – 12 lub 14 – 16 ( wtorek, piątek) Wywozić trawy, gałęzie, liście do kompostownika, utrzymywać porządek przy kompostowniku ( nie wolno na kompostownik wrzucać sztucznych wieńcy, sztucznych kwiatów, szkła, metalowych obręczy ze zniczy),
 4. Oczyszczać alejki cmentarne z trawy,   ( pielenie przynajmniej 2x w miesiącu)
 5. Segregować odpady i cmentarne śmieci –  1x tydzień w soboty rano,
 6. Zatroszczyć się o estetyczny wygląd koszy na śmieci, zmieniać worki razie potrzeby, nie rzadziej niż 2x na miesiąc,
 7. Podlewać zasadzone tuje, bukszpany lub inne krzewy posadzone wokół cmentarza, kaplicy i ścieżek prowadzących do kościoła, dbać o ich estetyczny wygląd odcinać zaschłe gałązki, zbierać pozostawione nieczystości 1x tydzień,
 8. W zimie oczyszczać i odśnieżać alejki i ścieżki z zalegającego śniegu, skuwać zalegający lód oraz posypywać piaskiem( 1x w miesiącu lub w razie potrzeby ), celem zadbania o bezpieczeństwo przechodniów
 9. Oczyszczać sąsiadujące groby i grób zmarłego z gliny i błota  zawsze  każdorazowo po pogrzebie, troska o należyty pochówek – wykopywanie grobu i zabezpieczanie innych grobów przed osuwaniem się ziemi –  ( cennik opłat za kopanie grobów poniżej –  w tym przypadku opłaty uiszcza rodzina zmarłego).
 10. Nadzorować właściwe użytkowanie wody na cmentarzu, nie dopuszczać aby z kurka wodociągowego ciekły krople (zgłaszać ewentualne usterki administratorowi cmentarza).
 11. Nadzorować prace przebiegające na cmentarzu przy wykonywaniu nagrobków, prac porządkowych,
 12. Zatroszczyć się o czystość w kaplicy cmentarnej, ścieranie kurzu, omiatanie z pajęczyn, przetarcie ławek, dbałość o estetykę wnętrza, mycie okien wewnątrz i na zewnątrz zawsze przed pogrzebem lub 1x w miesiącu
 13. Dbałość o jumby, podkaszanie i troska o estetyczny wygląd w przypadku obsunięć zabezpieczenie i podsypanie.
 14. Przycinać krzewy przy alejkach i ścieżkach oraz oczyszczać wejście główne z liści, traw lub śniegu, (zawsze w razie potrzeby),
 15. Troska o zabytkowe oraz inne opuszczone pomniki cmentarne, składowanie elementów i detali zabytkowych pomników w miejscu wyznaczonym przez administratora.
 16. W razie konieczności inicjować i nadzorować wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi przebywających na cmentarzu.
 17. Wykonywać czynności, które bezpośrednio związane są z pochówkiem.
 18.  Grabarza jako osobę odpowiedzialną za wykonywanie powierzonych czynności oraz szacunek dla świętości cmentarza i kaplicy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na cmentarzu w kaplicy i podczas kopania grobów pod karą usunięcia z pełnienia funkcji grabarza.

 

Obowiązki wszystkich użytkowników cmentarza parafialnego

zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych:

Wszyscy użytkownicy (zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni  – dalsza rodzina zmarłego) cmentarza parafialnego w Wietrznie są zobowiązani w swoim sumieniu oraz w poczuciu zatroskania i odpowiedzialności za świętość cmentarza  parafialnego w Wietrznie i wspólne dobro dbania o jego estetykę do wypełniania następujących  czynności:

 • Utrzymanie porządku na grobie i wokół grobu rodziny zmarłego bliższej i dalszej,
 • Zakaz pozostawiania śmieci obok grobu, na cmentarzu i koło cmentarza – zabieranie zniszczonych kwiatów, zniczy i wieńców ze sobą lub ich segregacja w oznaczonych miejscach,
 • Oczyszczanie nagrobków po koszeniu trawy na cmentarzu – we własnym zakresie,
 • Pozostawianie na kompostowniku tylko materiałów roślinnych : ziemi, gałązek, trawy
 • Nie wrzucanie do kompostownika szkła, plastiku sztucznych kwiatów,
 • Pozostawienie porządku po wykonaniu nagrobka,
 • Ekonomiczne gospodarowanie wodą wodociągową,
 • Zakaz wprowadzania psów na cmentarz,
 • Zachowanie ciszy,
 • Konsultowanie z administratorem cmentarza wszystkich modernizacji i budowy grobowców.

Wykaz potrzebnych materiałów i narzędzi zakupionych do utrzymania czystości w kaplicy, na cmentarzu i w obrębie kościoła w 2015r.

Łopata 2 szt , miotły 2 szt, motyczki 2 szt, Kosiarka spalinowa 1 szt., widły 1 szt., grabie 2 szt metalowe i plastikowe, środek chemiczny Randap 1 szt., podkaszarka 1 szt. żylka do podkaszarki komplet, ropa, benzyna po  – 1 l